19 พฤษภาคม 2562 คุมเข้มโบราณสถาน

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/709938

กระทรวงวัฒนธรรมของเปรูแถลงว่า ตั้งแต่วันที่ 15-28 พ.ค. นี้ ขอจำกัดเวลาการเข้าชมวิหารสุริยัน, วิหารปักษาและอินธิฮัวทานา สโตน เพื่อควบคุมอย่างเคร่งครัดสำหรับโบราณสถานมรดกโลกแห่งนี้ตามประกาศของยูเนสโก สาเหตุนั้นก็เพื่อสงวนรักษาโบราณสถาน มาชูปิกชูเอาไว้ เพราะมีหลักฐานการเสื่อมโทรมของสภาพหน้าหินอันเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวไปเยือนจุดสำคัญทั้ง 3 จุดดังกล่าว ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเกือบ 6,000 คนได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปชมซากโบราณสถานสมัยศตวรรษที่ 15 ซึ่งแบ่งเป็นสองช่วงเวลาด้วยกัน แต่แผนการใหม่นั้นจะจำกัดเวลาเหลือแค่ 3 ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับการเข้าชม 3 จุดสำคัญดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการจำกัดเวลาดังกล่าว ก่อนที่จะประกาศใช้จริงอย่างถาวร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป มาชูปิกชู มีความหมายว่ายอดเขาผู้ชราในภาษากีชัวของชนพื้นเมืองอินเดียนในแถบนั้น อยู่บนยอดเขาที่อุดมสมบูรณ์ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิปาชากูตี (ปี ค.ศ. 1438-1471) อยู่ห่าง 100 กิโลเมตรจากเมืองกุสโกเมืองโบราณซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของชาวอินคา ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเปรู มาชูปิกชูถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวอเมริกัน ไฮแรม บิงแฮมเมื่อปี ค.ศ. 1911 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2526 ตามประกาศขององค์การยูเนสโก